Friday, 22 January, 2021
Home >>> Apple >>> iPad postao dio American Airlines opreme
iPad American Airlines

iPad postao dio American Airlines opreme

American Airlines dobio je odobrenja od savezne američke administracije, za korištenja Apple iPad-a umjesto klasičnih papirnatih uputa u zrakoplovima. Samim tim American Airlines biti će prvi zrakoplovni prijevoznik, koji je umjesto uputa na papiru, primjenio korištenje iPad-a na kojem će se nalaziti sve potrebne upute za pilote.

iPad Boeing 777

Ovim potezom, američki zrakoplovni prijevoznik vjeruje da će smanjiti potrošnju goriva, te uštedjeti 1 200 000 $ godišnje. Iz razloga što je masa iPad-a znatno manja od mase tiskanih uputa.

Osim same uštede na gorivu, ovaj potez je jedan od značajnijih radi ostvarenja svih prednosti programa Electronic Flight Bag. Koji za cilj ima omogućiti pilotima bolju radnu atmosferu, smanjiti ovisnost o papirnatim proizvodima, te smanjiti samu potrošnju goriva, odnosno smanjiti ispuštanje štetnih plinova u atmosferu.

iPad Airplane paper

Također je istaknuta kao se ovaj program može proširiti i na druge tablete, ako dobiju odobrenja od američke administracije za zračni promet.

Electronic Flight Bag program dobio je odobrenja za korištenje prošle godine. Od ovog mjeseca svi piloti Boeinga 777 trebali bi početi koristiti iPad-e. U samoj zrakoplovnoj kompaniji se nadaju da će do kraja godine dobiti i odobrenje za korištenje iPad-a u svim svojim zrakoplovima. Ako sve bude prema planu American Airlines najavljuje, da će u potpunosti prestati izdavati tiskane upute za pilote, te navigacijske karte na papiru.

iPad će koristiti mobilni softver i podatke koje potpisuje tvrtka Jeppesen.Jeppesen aplikacija odobrena je za korištenje tijekom svih faza leta. Iako je aplikacija besplatna za download, krajnji korisnik mora imati valjan Jeppesen elektronički serijski broj, kako bi se aktivirala cjelokupna pokrivenost.

iPad Airplane use

Ovim odobrenjem američke administracije za zračni promet, još jednom je potvrđeno da, Apple još uvijek nudi najpouzdanije uređaje. Što vi mislite o ovoj integraciji iPad-a u zrakoplovni promet?

Izvor slika: iphonesavior.com

  • Ante704

    Obavezno nauciti pilote kako se radi restore i backup:)))