Sunday, 23 January, 2022
Home >>> Apple >>> iOS >>> Dvije nove Apple reklame koje morate pogledati
apple-commercial

Dvije nove Apple reklame koje morate pogledati

Ako svi hoće da naprave sve, može li itko perfektirati išta?

Apple je izbacio dvije nove reklame koje su prikazane na WWDC 2013 konferenciji prema kojima je očigledno da Jabuka nije zaboravila niti izgubila svoje moralne obveze prema korisnicima te da im je još uvijek najvažnije da naprave nešto što će nam unaprijediti i olakšati život prije nego na to stave svoj potpis.

Perfektiranje malog broja korisnih ideja je važnije od ugradnje stotina ideja koje se nikada neće koristit. Kao što kažu, počeli smo misliti da je udobnost sreća a obilnost izbor.

Svoj potpis ne stavljaju na svašta. A i vidi se.

S ovom su otvorili keynote

A s ovom su ga zatvorili

Što mislite?

Credite: Apple.com